Giờ của bạn
Giờ máy chủ
Bất Diệt Trực tuyến 51

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

DONATE NHẬN QUÀ (X3 WCOIN)

-200K NHẬN 20 CẶP BS + 10 BOX 5

-500K NHẬN WING 1 LUCK +9 (DL NHẬN CHIẾN MÃ)+VŨ KHÍ CẤP 7 LUCK 2 OP +9 +40 CẶP BS

-1000K NHẬN BỘ RING PEN 2 OP +60 CẶP BS

-1500K NHẬN VŨ KHÍ RỒNG LUCK 2 OP +9 +80 CẶP BS

-2000K NHẬN SÉT ĐỒ CẤP 6 LUCK 2 OP +9 +100 CẶP BS