Giờ của bạn
Giờ máy chủ
Bất Diệt Trực tuyến 51

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP MÁY CHỦ BẤT DIỆT:

1. ĐUA TOP ALPHA TEST TỪ 09H 01/03/2023 ĐẾN 21H 02/03/2023 (5 NHÂN VẬT RS NHIỀU NHẤT BXH)

-TOP 1 : 500K WCOIN

-TOP 2 : 400K WCOIN

-TOP 3 : 300K WCOIN

-TOP 4 : 200K WCOIN

-TOP 5 : 100K WCOIN

*MỖI IP CHỈ ĐƯỢC NHẬN 1 GIẢI

2. ĐUA TOP SIÊU TỐC (NGAY TỪ LÚC OPEN 3 NHÂN VẬT MAX RESET NHANH NHẤT SẼ NHẬN GIẢI)

-TOP 1 : 300K WCOIN

-TOP 2 : 200K WCOIN

-TOP 3 : 100K WCOIN

MỖI IP NHẬN 1 GIẢI

3. ĐUA TOP SĂN BOSS 3 NGÀY (TỪ 13H 03/03 ĐẾN 13H 06/03)

-TOP 1 NHẬN VKR LUCK 1 OP +11

-TOP 2 NHẬN VKR LUCK 1 OP+0

-TOP 3 NHẬN BỘ RING PEN 1 OP

4. ĐUA TOP HUYẾT LÂU 5 NGÀY (TỪ 13H 03/03 ĐẾN 13H 08/03)

-TOP 1 NHẬN SÉT ĐỒ CẤP 6 LUCK 1 OP +11

-TOP 2 NHẬN SÉT ĐỒ CẤP 6 LUCK 1 OP +0

-TOP 3 NHẬN SÉT ĐỒ CẤP 5 LUCK 1 OP +0

5. ĐUA TOP QUẢNG TRƯỜNG QUỶ 7 NGÀY ( KẾT THÚC 13H 10/03)

-TOP 1 NHẬN 03 LÔNG VŨ HOẶC HHHT

-TOP 2 NHẬN 02 LÔNG VŨ HOẶC HHHT

-TOP 3 NHẬN 01 LÔNG VŨ HOẶC HHHT