Tin Tức

Kết Quả Sự Kiện Alpha Test Máy Chủ Chí Tôn

TOP SỰ KIỆN TRUYỀN NHÂN GOLBIN


TOP 1: NGA TRẦN - 20H25
TOP 2: TRẦN HOÀN - 20H35
TOP 3: HỌ BÙI TÊN LỘC


TOP RESET ALPHA TEST 


TOP 1: KenZ
TOP 2: YeuPhimJav
TOP 3: Binz


Các phần thưởng sẽ tự động trao vào tài khoản khi OPEN