Sự kiện

Sự Kiện Alpha Test Máy Chủ Chí Tôn

Để khuấy động phong trào chào mừng ngày ra mắt máy chủ "CHÍ TÔN"

BQT quyết định chuỗi sự kiện Alpha Test:

Sự kiện:

  • ĐUA TOP RESET

- Thời gian: Từ 13:00 ngày 02/6/2021 đến 23:59 ngày 04/6/2021

- Người có số lần reset cao nhất trong BXH Reset sẽ nhận thưởng

  1. TOP 1: 150.000 Wcoin
  2. TOP 2: 100.000 Wcoin
  3. TOP 3:   50.000 Wcoin

Trong thời gian ĐUA TOP ALPHA TEST - Không giới hạn lần RESET - RESET sẽ không lên Point - Không có /AUTORESETVIP

  • TRUYỀN NHÂN GOLBIN

- Thời gian: Từ 13:00 ngày 02/6/2021 đến 23:59 ngày 04/6/2021

- Người ép được set đồ 15 đầu tiên Server sẽ nhận được

  1. TOP 1: 500.000 VNĐ Vào mốc nạp
  2. TOP 2: 300.000 Wcoin
  3. TOP 3: 200.000 Wcoin

Yêu cầu tối thiếu 6 lên 15 - 1 dòng exl

AE Up Thành Công Pm Page Và Chụp Hình Lại Set Đồ

BQT MU Đế Vương xin thông báo