Sự kiện

Chuỗi sự kiện OPEN Server Chí Tôn - MU Đế Vương

Sự kiện 1 : Đua Top Reset 3 Ngày 

Thời gian : Từ 04/06 Đến 23:59 06/06/2021

Top 1 : 200.000 Wcoin

Top 2 : 150.000 Wcoin

Top 3 : 100.000 Wcoin

Lưu ý: Tính theo bảng xếp hạng Reset All - Mỗi IP chỉ  1 tài khoản nhận thưởng


Sự kiện 2 : Đua Top Chủng Tộc 5 Ngày 

Thời gian : Từ 04/06 Đến 23:59 08/06/2021

TOP 1 CLASS : 10B + 10S + 100.000 Wcoin

Lưu ý: Tính theo bảng xếp hạng Reset Chủng Tộc - Mỗi IP chỉ  1 tài khoản nhận thưởng

 

Sự kiện 3 : Đua Top Mater 7 Ngày

Thời gian : Từ 04/06 Đến hết 23h59' 10/06/2021

Top 1 : 1 Vũ Khí Cấp 7 Luck + Skill + 1 Dòng Exl Tự Chọn

Lưu ý: Tính theo bảng xếp hạng MASTER CLASS - Mỗi IP chỉ  1 tài khoản nhận thưởng


Sự kiện 4 : Khắc Tinh Boss 10 Ngày

Thời gian : Từ 04/06 Đến 23:59 13/06/2021

Top 1 : Vũ Khí Rồng + Skill + Luck + 1 Dòng Exl Tự Chọn

Top 2 : Nhận 1 hộp chao đỏ ( Drop vũ khí rồng )

Top 3 : 200.000 Gcoin

Lưu ý: Tính theo bảng xếp hạng PCPOINT - Mỗi IP chỉ  1 tài khoản nhận thưởng